Εσωτερικός Κανονισμός εν συντομία

Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Με κοινή απόφαση των Συλλόγων Διδασκόντων των 1ου-2ου-3ου Δημοτικών σχολείων Διαβατών και μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, οι πόρτες της αυλής του σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών θα παραμένουν ανοιχτές και οι τρεις πόρτες της αυλής μέχρι τις 08:20. Στη συνέχεια θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 08:30 μόνον η συρόμενη πόρτα.

Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους μέχρι τις 08:10. Η καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί αναστάτωση στο σχολείο και προβλήματα στη διδακτική διαδικασία και στο παιδαγωγικό κλίμα της τάξης.

Κατά την αποχώρηση θα ανοίγουν οι πόρτες λίγα λεπτά πριν τις 13:15.

Οι γονείς θα παραδίδουν τα παιδιά στην είσοδο της αυλής και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα συνοδεύουν στο διδακτήριο.

Κατ’ εξαίρεση και μόνον για τις πρώτες 2-3 εβδομάδες προσαρμογής μπορούν να συνοδέψουν οι γονείς της Α' τάξης τα παιδιά μέσα στην αυλή, όμως θα πρέπει να αποχωρούν από αυτή πριν την πρωινή προσευχή.

Κατά την αποχώρηση των μαθητών στις 14:00 οι γονείς των Α΄ και Β΄ τάξεων θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την είσοδο του διδακτηρίου.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο διδακτήριο.

Συναντήσεις γονέων με εκπαιδευτικούς θα γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση επίσκεψης στο σχολείο για ενημέρωση ή για κάποιον άλλο λόγο θα πρέπει να προηγείται τηλεφώνημα.

Σε όποια έκτακτη κατάσταση (οικογενειακό πρόβλημα, επίσκεψη σε γιατρό κ.α) οι γονείς θα μπορούν να παίρνουν και να παραδίδουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος .

Β. ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο προσέλευσης παιδιών με πυρετό. Αυτό ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα το παιδί, το οποίο κάποια στιγμή αναγκάζεται να αποχωρήσει από το σχολείο. Συγχρόνως μεταδίδεται η ασθένεια και σε άλλα παιδιά με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε μικρές τάξεις , να παρατηρούνται πολλές απουσίες.
Κάθε απουσία παιδιού θα πρέπει να δικαιολογείται από τους γονείς είτε με ιατρικό σημείωμα είτε με δήλωση που θα σας προμηθεύει το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας πέραν των 3-4 ημερών παρακαλούμε να ενημερώνετε το σχολείο.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για αλλαγή του τηλεφωνικού σας αριθμού. Πολλές φορές προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και το τηλέφωνο που δηλώθηκε δε λειτουργεί.
  • Να γίνεται συχνός έλεγχος για ψείρες.
  • Bεβαιώσεις ΑΔΥΜ (γυμναστικής) θα πρέπει να προσκομίσουν για την φετινή χρονιά οι γονείς των μαθητών των Α΄, Δ΄ & Ε΄ τάξεων. Χωρίς τις Βεβαιώσεις οι μαθητές δε θα συμμετάσχουν στο μάθημα της Γυμναστικής για την ασφάλειά τους.

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε θέμα που απασχολεί εσάς ή το παιδί σας.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι σημαντική για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων μεταξύ παιδιών, αλλά και για τη ψυχολογία του παιδιού. Αν δε μπορείτε να έρθετε στο σχολείο ενημερώστε μας τηλεφωνικά.