Ιστορία

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την εγκατάσταση των προσφύγων στα Διαβατά, ιδρύεται και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών, με την ονομασία «Δημοτικό Δουδουλάρ», την οποία και διατηρεί μέχρι και το 1932.

Το σχολείο λειτουργεί σε μια ανακαινισμένη αποθήκη, απέναντι από το «Πάρκο Συμεών Τσακιρίδης» και σε αυτό φοιτούν μαθητές των τεσσάρων πρώτων τάξεων, ενώ τα παιδιά των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων φοιτούν στη Ν. Μαγνησία. Ο πρώτος Δ/ντής ήταν ο Κ. Δημούδης.

Μετά τον πόλεμο το σχολείο αρχίζει να λειτουργεί πλέον σαν 6/τάξιο σε νέο κτήριο, που πληρούσε τις κτιριακές προδιαγραφές της εποχής, Αυτό ανεγέρθηκε με προσωπική εργασία των κατοίκων  στον παλιό δρόμο για Κιλκίς (στο σημερινό κέντρο Διόνυσος). 

Το σχολείο αυτό λειτούργησε μέχρι το 1957 και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισμού.

Την ίδια χρονιά, το σχολείο μεταστεγάστηκε σε πέτρινο κτήριο στη θέση των σημερινών 2ου και 3ου Δ.Σ. Διαβατών με πρώτο Δ/ντή τον κ. Αλεξίου.  Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 σημειώνεται σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, που οφείλετε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού βιοτεχνιών και βιομηχανιών στην περιοχή και κυρίως με την ίδρυση του διυλιστηρίου (1966).

Το έτος 1987 το σχολείο μεταστεγάζεται στο σημερινό κτήριο.

Σήμερα στο σχολείο μας λειτουργούν δεκατρία τμήματα, στα οποία φοιτούν 302 μαθητές.