Εκπαιδευτικοί

Έμπειροι, αλλά και νεώτεροι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνυπάρχουν σε αρμονική συνεργασία μεταξύ τους με βασικό τους μέλημα τη δημιουργία άριστου παιδαγωγικού κλίματος και ιδανικές συνθήκες μάθησης.

Πληροφορικός - ΠΕ19
Η κα Καρυπίδου είναι η πληροφορικός του σχολείου.