Βιβλιοθήκη

Το σχολείο μας συνεργάζεται με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται ακριβώς δίπλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών μας.