Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας - Contact details

Η θέση μας στο χάρτη

Διεύθυνση: Κομνηνού 6-8 Διαβατά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-781751

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@1dim-ionias.thess.sch.gr.

Ώρες λειτουργίας: 8:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.

 

Address: Komninou 6-8 Diavata, Thessaloniki, Greece

Phone number: +302310-781751

email: mail@1dim-ionias.thess.sch.gr.

Opening hours: 8:00 a.m. - 16:00 p.m.