Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Το σχολείο αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και για να λειτουργήσει αποδοτικά, χρειάζεται όσο το δυνατόν αρμονικότερη συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ανάγκη να τηρείται ο παρακάτω κανονισμός, ο οποίος συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τον προορισμό του σχολείου και το ρόλο του μέσα στη κοινωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Λειτουργία

Το σχολείο μας αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:10 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες λειτουργίας του στις 14:00μ.μ.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.00 π.μ.

Όλοι οι μαθητές και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί της 1ης ώρας του ωρολογίου προγράμματος οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή, που γίνεται στο προαύλιο του σχολείου. Οι μαθητές που δε θα βρίσκονται στην πρωινή σύνταξη, θα γίνονται δεκτοί το αργότερο μέχρι τις 08:25. Μαθητές που προσέρχονται αργότερα από τις προαναφερόμενες ώρες δε θα γίνονται δεκτοί γιατί δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Οι μαθητές αυτοί μπορούν να προσέρχονται στις 09:40, ώρα του πρώτου διαλλείματος.

Η ώρα του μαθήματος πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις που κάνουν μάθημα, δεν πρέπει να ενοχλούνται από άλλους μαθητές.
Η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι δικαίωμα και υποχρέωση των μαθητών-τριών.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή γονέων ή οποιουδήποτε προσώπου ξένου στη μαθητική κοινότητα στο χώρο του σχολείου σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Η προσέλευση Γονέων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο χώρο του σχολείου θα πρέπει να γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς ή στον προκαθορισμένο χρόνο επίσκεψης, έτσι όπως έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος. Σε κάθε έκτακτη περίπτωση Γονείς γίνονται δεκτοί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του σχολείου υποχρεούνται να συνοδεύουν και να παραδίδουν τους μαθητές στη δυτική εξώπορτα του αύλειου χώρου του σχολείου. Οι μαθητές των Α΄ και Γ΄ τάξεων θα παραδίδονται στην εξωτερική δυτική πόρτα της αυλής και οι μαθητές της Β΄ τάξης στη συρόμενη πόρτα. Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας και μόνον όταν κρίνεται αναγκαίο από το σχολείο θα επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος να μεριμνούν για την απομάκρυνση όλων των μαθητών από τις αίθουσες , οι οποίες παραμένουν κλειδωμένες σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο εφημερεύων εκπαιδευτικός δεν επιτρέπει:

 • Την έξοδο μαθητών από το Σχολείο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές που θα απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου, θα τιμωρούνται.
 • Την είσοδο και παραμονή στο χώρο του σχολείου οποιουδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα. Παρόλα αυτά, αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με μαθητή του σχολείου, οφείλει να απευθυνθεί στον εκπαιδευτικό υπηρεσίας ή στη Διεύθυνση και ο μαθητής θα ειδοποιηθεί.
 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού.
  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τρόφιμα ή αναψυκτικά στις αίθουσες.

Τέλος, δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των εκπαιδευτικών χωρίς πρόσκληση από εκείνους.

Οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας παραμένουν στους χώρους ευθύνης τους σε όλη τη διάρκεια του διαλείμματος.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να αναφέρουν στο διευθυντή οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά ή φθορά των χώρων που εποπτεύουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης

Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, στον διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Συνεργασία της Σχολικής Κοινότητος

Το 1Ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών θεωρεί πρωταρχικό στόχο του την καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων του σχολείου. Ο σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, ο οποίος μεταφέρει αιτήματα, ανησυχίες και προβληματισμούς της ευρύτερης σχολικής Κοινότητας, χαράζει και κρίνει την ετήσια πορεία του Σχολείου, όπως επίσης εξετάζει και αποφασίζει για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων ή την διεκδίκηση σοβαρών αιτημάτων.

Βασικός κανόνας για τη σωστή συνεργασία όλων των φορέων είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας, της ελευθερίας της γνώμης, η ευπρέπεια στη συμπεριφορά, η εμφάνιση, ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου και του σχολικού χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία προσφέρεται από τις καθαρίστριες του σχολείου. Οι καθαρίστριες υποχρεούνται να εκτελούν καθημερινά το έργο που τις έχει ανατεθεί:

 • α) σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τη βιβλιοθήκη, το γραφείο του Δ/ντή, των εκπαιδευτικών, τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες, τους φορειαμούς, τα τζάμια κ.λ.π.
 • β) Το πλύσιμο των δαπέδων με νερό γίνεται κάθε Παρασκευή
 • γ) Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθημερινά μετά από το πρώτο διάλλειμα και στο τέλος του ωραρίου, όπως και όποτε για οποιοδήποτε λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τμήμα τους, όπως και των Κοινόχρηστων χώρων – διάδρομοι αύλειος χώρος. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα και δεν είναι ευθύνη των μαθητών του Τμήματος δηλώνονται στη Διεύθυνση, η οποία είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους:

Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά:

 • 1. Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων.
 • 2. Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη διεύθυνση και
 • 3. Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς.

Οι μαθητές είναι συνυπεύθυνοι για την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι χώροι των αιθουσών, των διαδρόμων, των τουαλετών και της αυλής του σχολείου πρέπει να παραμένουν καθαροί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Συμπεριφορά μαθητών

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου.

 1. Ο έλεγχος των εκπαιδευτικών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.
 2. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές :

  α) Από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της παιδαγωγικής διαχείρισης των μαθητών, που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Αυτοί θα προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση των ιδίων. Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης ή του σχολείου, με ευθύνη της διεύθυνσης θα γίνεται ενημέρωση των Γονέων τους.

  β) Από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων)

 3. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους και σε κάθε χώρο του σχολείου.
 4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς τους συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου, αλληλεγγύη.
 5. Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν, σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο γραφείο της διεύθυνσης.
 6. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης φύσεως άσεμνου περιεχομένου.
 7. Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής

Γενικότερα, όλες οι αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς τους, το συμμαθητή τους, τη σχολική περιουσία, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Αυτά θα αντιμετωπίζονται από το διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Για όλα τα παραπτώματα των μαθητών ενημερώνονται οπωσδήποτε οι γονείς - κηδεμόνες είτε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος, είτε από τη Διοίκηση του σχολείου.

Οι κηδεμόνες των μαθητών ενημερώνονται επίσης τακτικά με επιστολή, για τις αδικαιολόγητες απουσίες και για τυχόν αποκλίνουσα συμπεριφορά.