Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του σχολείου μας βρίσκονται στο κέντρο των Διαβατών, στον πεζόδρομο, ακριβώς δίπλα από το Γυμνάσιο Διαβατών.

Συστεγάζεται στον ίδιο αύλειο χώρο με το 2ο και 30 Δημοτικό Σχολείο Διαβατών.

Διαθέτει 13 αίθουσες για τα 13 τμήματα από την Α' έως την ΣΤ' Τάξη. Από αυτές οι 3 στεγάζονται σε τύπου KIBO αίθουσες.

Επίσης, διαθέτει 1 αίθουσα που χρησιμοποιείται από την Διεύθυνση του σχολείου, καθώς και 1 αίθουσα για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επιπλέον, διαθέτει 1 αίθουσα Η/Υ και 3 ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες Ειδικής Αγωγής.