Οικονομικά

Οικονομικός Απολογισμός 2012

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 -26,37  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 833,31 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ.…
Περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός 2011

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ YΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2011- 31.8.2011) 159,00  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 75,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ.…
Περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός 2014

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 121,55  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 5.097.46 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  …
Περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός 2015

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 1.301,55  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ ( ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 4.660,58 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ.…
Περισσότερα