Τάξεις-Τμήματα

Το 1ο 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών, για το σχολικό έτος 2020-21 λειτουργεί με 6 τάξεις, από την Α΄έως την ΣΤ΄Δημοτικού και 13 τμήματα.

Κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή τον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.