Εργαστήριο Ρομποτικής στην Ακαδημία RobotSetGo

Στις 23 Μαρτίου 2017 οι μαθητές της Ε’ τάξης παρακολούθησαν ένα εργαστήριο ρομποτικής στην ακαδημία ρομποτικής RobotSetGo, όπου ασχολήθηκαν με την κατασκευή ενός μοντέλου ενσωματωμένου συστήματος με ηλεκτρομηχανικά μέρη ελεγχόμενα από υπολογιστή.