Το Περιβάλλον εκπέμπει SOS – Δράσεις

Στα πλαίσια της ένταξης των μαθητών μας, σε μια κουλτούρα οικολογικής συνείδησης και ευαίσθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση, έλαβε χώρα ακόμα μια δράση στο σχολείο μας. Οι μαθητές κατασκεύασαν κάδους ανακύκλωσης για τις τάξεις τους, αφού αναφερθήκαμε πρώτα στα χρώματα τους και τι πετάμε στον εκάστοτε κάδο.
 
Επιπλέον τα παιδιά παρακολούθησαν διαφορά βιντεάκια σχετικά με το θέμα και συμμετείχαν σε μια εκτεταμένη συζήτηση, ώστε να μεταφέρουν την επιτακτική ανάγκη για ανακύκλωση και στις οικογένειες τους.
 
Προσδοκία μας, η καλλιέργεια σεβασμόυ προς το περιβάλλον.