Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικό ταξίδι Erasmus+ στο Παρίσι της Γαλλίας στις 3/11/2019

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκπαιδευτική επίσκεψη του Σχολείου μας στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 3/11/2019 έως τις 9/11/2019 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκπαιδευτικής επίσκεψης που θα τις βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.