Οικονομικός Απολογισμός 2011

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
YΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2011- 31.8.2011) 159,00  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 75,00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) ΚΤΙΡΙΑΚΑ 135,00
ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 1.475,37
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ)    
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) 1.500,00    
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ»    
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ    
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1,659,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.685,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ -26,37